Legemiddelvisning

Noresmea - 1 mg / 0.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Noresmea
Virkestoff: Østradiolhemihydrat / Noretisteronacetat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1 mg / 0.5 mg
Pakning: Blisterpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03FA01
Varenummer: 479216

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 15-11024
MT-dato: 30.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 191.25
Maksimal utsalgspris for apotek: 280.10
Trinnpris: 197.60
Refusjonspris: 197.60