Legemiddelvisning

Tysabri - 300 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tysabri
Virkestoff: Natalizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 300 mg
Pakning: Hetteglass 15 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AA23
Varenummer: 056915

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Biogen Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/06/346/001
MT-dato: 27.06.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 13333.23
Maksimal utsalgspris for apotek: 17119.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -