Legemiddelvisning

Zoladex - 10.8 mg

Implantat

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zoladex
Virkestoff: Goserelinacetat
Legemiddelform: Implantat
Styrke: 10.8 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2005
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Polen
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 05-3782
MT-dato: 19.10.2007
MT avregistrert dato: 15.12.2019