Legemiddelvisning

Lipitor - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA05
Varenummer: 082342

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2007
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 06-4572
MT-dato: 20.12.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 144.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 220.20
Trinnpris: 82.20
Refusjonspris: 82.20