Legemiddelvisning

Prolia - 60 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Prolia
Virkestoff: Denosumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 60 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: M05BX04
Varenummer: 085804

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V. (2)
MT-nummer: EU/1/10/618/003
MT-dato: 26.05.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1667.71
Maksimal utsalgspris for apotek: 2173.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2173.00