Legemiddelvisning

Duaklir Genuair - 340 mikrog / 12 mikrog

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Duaklir Genuair
Virkestoff: Aklidiniumbromid / Formoterolfumaratdihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 340 mikrog / 12 mikrog
Pakning: Inhalator 1x60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03AL05
Varenummer: 111539

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/14/964/001
MT-dato: 19.11.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 366.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 503.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 503.60