Legemiddelvisning

Amitriptylin Abcur - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Amitriptylin Abcur
Virkestoff: Amitriptylinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AA09
Varenummer: 079353

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Abcur AB
MT-nummer: 16-11418
MT-dato: 12.05.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 29.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 73.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 73.30