Legemiddelvisning

Pinex - 250 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pinex
Virkestoff: Paracetamol
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N02BE01
Varenummer: 122395

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 08-6230
MT-dato: 31.08.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -