Legemiddelvisning

Aripiprazole Sandoz - 30 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aripiprazole Sandoz
Virkestoff: Aripiprazol
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AX12
Varenummer: 440731

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz GmbH
MT-nummer: EU/1/15/1029/054
MT-dato: 20.08.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1412.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 1836.60
Trinnpris: 1298.20
Refusjonspris: 1298.20