Legemiddelvisning

Jyseleca - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Jyseleca
Virkestoff: Filgotinibmaleat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA45
Varenummer: 448667
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/20/1480/003
MT-dato: 24.09.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9918.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 12681.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -