Legemiddelvisning

Defitelio - 80 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Defitelio
Virkestoff: Defibrotid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 80 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10x2.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AX01
Varenummer: 035203
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gentium S.r.l.
MT-nummer: EU/1/13/878/001
MT-dato: 18.10.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 38682.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 49356.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -