Legemiddelvisning

Terbinafin Bluefish - 250 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Terbinafin Bluefish
Virkestoff: Terbinafinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 250 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.02.2009
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Bluefish Pharmaceuticals AB
MT-nummer: 06-4504
MT-dato: 08.05.2008
MT avregistrert dato: 27.12.2019