Legemiddelvisning

Tecentriq - 1200 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tecentriq
Virkestoff: Atezolizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1200 mg
Pakning: Hetteglass 1x20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XC32
Varenummer: 096201
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/17/1220/001
MT-dato: 21.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 39050.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 50069.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -