Legemiddelvisning

Riluzol Actavis - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Riluzol Actavis
Virkestoff: Riluzol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N07XX02
Varenummer: 085771

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 07-5519
MT-dato: 24.09.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1626.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 2110.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -