Legemiddelvisning

Raxone - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Raxone
Virkestoff: Idebenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Flaske 180 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06BX13
Varenummer: 402673
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH
MT-nummer: EU/1/15/1020/001
MT-dato: 08.09.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 70183.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 89519.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -