Legemiddelvisning

Kloramfenikol Santen - 10 mg/ g

Øyesalve

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Kloramfenikol Santen
Virkestoff: Kloramfenikol
Legemiddelform: Øyesalve
Styrke: 10 mg/ g
Pakning: Tube 3.5 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: S01AA01
Varenummer: 190036

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Santen Oy
MT-nummer: 14-10450
MT-dato: 27.10.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 69.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 125.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 125.70