Legemiddelvisning

Aloxi - 500 mikrog

Kapsel, myk

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aloxi
Virkestoff: Palonosetronhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel, myk
Styrke: 500 mikrog
Pakning: Endoseblisterpakning 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A04AA05
Varenummer: 177320

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd
MT-nummer: EU/1/04/306/003
MT-dato: 05.05.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 549.08
Maksimal utsalgspris for apotek: 736.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -