Legemiddelvisning

Semintra - 10 mg/ ml

Mikstur, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Semintra
Virkestoff: Telmisartan
Legemiddelform: Mikstur, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Flaske 35 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QC09CA07
Varenummer: 155326

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/12/146/003
MT-dato: 13.02.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -