Legemiddelvisning

Trazimera - 150 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Trazimera
Virkestoff: Trastuzumab
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 150 mg
Pakning: Hetteglass 150 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01FD01
Varenummer: 554131
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/18/1295/001
MT-dato: 26.07.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4786.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 6169.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -