Legemiddelvisning

Clarithromycin Accord - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Clarithromycin Accord
Virkestoff: Klaritromycin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01FA09
Varenummer: 418466

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 16-11073
MT-dato: 28.03.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 120.59
Maksimal utsalgspris for apotek: 190.00
Trinnpris: 190.00
Refusjonspris: 190.00

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Clarithromycin Accord filmdrasjerte tabletter

Det er mangel på Clarithromycin Accord 250 mg og 500 mg filmdrasjerte tabletter. Pasienter som bruker Clarithromycin Accord bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klaritromycin, som er virkestoffet i Clarithromycin Accord. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Les mer

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Clarithromycin Accord (Accord Healthcare B.V.)

Clarithromycin Teva (Teva Sweden AB)