Legemiddelvisning

Xermelo - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xermelo
Virkestoff: Telotristatetiprat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A16AX15
Varenummer: 372246
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ipsen Pharma
MT-nummer: EU/1/17/1224/001
MT-dato: 18.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11832.63
Maksimal utsalgspris for apotek: 15122.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -