Legemiddelvisning

Soluprick Negativ kontroll -

Oppløsning til prikktest

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Soluprick Negativ kontroll
Virkestoff: Histamindihydroklorid
Legemiddelform: Oppløsning til prikktest
Styrke:
Pakning: Hetteglass 2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V04CL
Varenummer: 024603

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: ALK-Abelló AS
MT-nummer: 05-3660
MT-dato: 19.04.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 79.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 138.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -