Legemiddelvisning

Constella - 290 mikrog

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Constella
Virkestoff: Linaklotid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 290 mikrog
Pakning: Boks 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A06AX04
Varenummer: 132546

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Deutschland GmbH & Co
MT-nummer: EU/1/12/801/002
MT-dato: 26.11.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 461.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 625.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 625.00