Legemiddelvisning

Puregon - 300 IE/0.36 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Puregon
Virkestoff: Follitropin beta
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 300 IE/0.36 ml
Pakning: Sylinderampulle til bruk i penn 1x0.36 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03GA06
Varenummer: 001078

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/96/008/038
MT-dato: 04.10.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 779.70
Maksimal utsalgspris for apotek: 1035.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -