Legemiddelvisning

Tranquigel vet - 35 mg/ g

Oralgel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tranquigel vet
Virkestoff: Acepromazinmaleat
Legemiddelform: Oralgel
Styrke: 35 mg/ g
Pakning: Oralsprøyte 1x12 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QN05AA04
Varenummer: 132722

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Le Vet Beheer B.V.
MT-nummer: 16-11218
MT-dato: 11.12.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -