Legemiddelvisning

Seretide Diskus - 50 mikrog / 250 mikrog

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Seretide Diskus
Virkestoff: Salmeterolxinafoat / Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 50 mikrog / 250 mikrog
Pakning: Inhalator 3x60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK06
Varenummer: 373357

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 1998-04518
MT-dato: 18.05.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 724.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 960.10
Trinnpris: 636.80
Refusjonspris: 636.80