Legemiddelvisning

Seroquel - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Seroquel
Virkestoff: Kvetiapinfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH04
Varenummer: 477073

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 30.08.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca
MT-nummer: 02-1436
MT-dato: 20.02.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 464.81
Maksimal utsalgspris for apotek: 628.90
Trinnpris: 407.00
Refusjonspris: 407.00