Legemiddelvisning

Ambrisentan Mylan - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ambrisentan Mylan
Virkestoff: Ambrisentan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 30x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C02KX02
Varenummer: 467334

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan Pharmaceuticals Limited
MT-nummer: EU/1/19/1368/002
MT-dato: 20.06.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 19589.81
Maksimal utsalgspris for apotek: 25013.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -