Legemiddelvisning

Zopiklon Mylan - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zopiklon Mylan
Virkestoff: Zopiklon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05CF01
Varenummer: 173765

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 1999-06822
MT-dato: 14.03.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 72.10
Trinnpris: 66.10
Refusjonspris: 66.10