Legemiddelvisning

RoActemra - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: RoActemra
Virkestoff: Tocilizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC07
Varenummer: 170062

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/08/492/001
MT-dato: 16.01.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1206.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 1581.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -