Legemiddelvisning

Trajenta - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Trajenta
Virkestoff: Linagliptin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BH05
Varenummer: 091493

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/11/707/004
MT-dato: 24.08.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 323.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 448.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 448.20