Legemiddelvisning

Evista - 60 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Evista
Virkestoff: Raloksifenhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 60 mg
Pakning: Kalenderpakning 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03XC01
Varenummer: 139452

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2014
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 13-9800
MT-dato: 17.02.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 579.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 775.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 775.50