Legemiddelvisning

Aripiprazole Accord - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aripiprazole Accord
Virkestoff: Aripiprazol
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Flaske 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AX12
Varenummer: 192543

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/15/1045/012
MT-dato: 16.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 905.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 1190.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1190.50