Legemiddelvisning

Azopt - 10 mg/ ml

Øyedråper, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Azopt
Virkestoff: Brinzolamid
Legemiddelform: Øyedråper, suspensjon
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Flaske av plast med dråpespiss 3x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: S01EC04
Varenummer: 001878

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/00/129/003
MT-dato: 09.04.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 229.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 329.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 329.20