Legemiddelvisning

Terramycin vet - 100 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Terramycin vet
Virkestoff: Oksytetrasyklinhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QJ01AA06
Varenummer: 531046

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Finland Oy
MT-nummer: 0000-06427
MT-dato: 28.02.1979

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Terramycin vet

Det er mangel på Terramycin vet 100 mg/ml injeksjonsvæske. Det finnes imidlertid et tilsvarende preparat, Engemycin vet, som er markedsført i Sverige. Det kan søkes på spesielt godkjenningsfritak.

Mangel på Terramycin vet 100 mg/ml injeksjonsvæske

Les mer