Legemiddelvisning

Insulin lispro Sanofi - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Insulin lispro Sanofi
Virkestoff: Insulin lispro
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Sylinderampulle 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AB04
Varenummer: 554005

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Winthrop Industrie
MT-nummer: EU/1/17/1203/001
MT-dato: 19.07.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 238.36
Maksimal utsalgspris for apotek: 341.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 341.60