Legemiddelvisning

Maxalt - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Maxalt
Virkestoff: Rizatriptanbenzoat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 18 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC04
Varenummer: 114047

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2012
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tyskland
Innehaver: 2care4
MT-nummer: 11-8730
MT-dato: 23.05.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 315.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 438.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 438.10