Legemiddelvisning

Sinalfa - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sinalfa
Virkestoff: Terazosinhydrokloriddihydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G04CA03
Varenummer: 534750

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amdipharm Ltd
MT-nummer: 1997-00243
MT-dato: 30.05.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 219.26
Maksimal utsalgspris for apotek: 315.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Statens legemiddelverk har bestemt at apotek kan levere ut terazosin 5 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.12.2019. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Pasienter som skal bruke terazosin tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Les mer