Legemiddelvisning

Donepezil Sandoz - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Donepezil Sandoz
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 161822

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2011
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 07-5057
MT-dato: 09.12.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 842.17
Maksimal utsalgspris for apotek: 1110.00
Trinnpris: 868.50
Refusjonspris: 868.50