Legemiddelvisning

Ultra TechneKow FM -

Radionuklidegenerator

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ultra TechneKow FM
Virkestoff: Natriummolybdat Mo-99 omdannet til natriumperteknetat Tc-99m
Legemiddelform: Radionuklidegenerator
Styrke:
Pakning: Radionukleidegenerator 6.45 GBq
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V09FX01
Varenummer: -

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 14.03.2000
MT-status: Markedsført
Innehaver: Curium Netherlands B.V.
MT-nummer: 0000-08344
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8365.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 10702.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -