Legemiddelvisning

Vepured -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Vepured
Virkestoff: Verotoksin 2E av E.coli, rekombinant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Flaske 100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AB02
Varenummer: 508966

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Laboratorios Hipra.S.A.
MT-nummer: EU/2/17/214/004
MT-dato: 17.08.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -