Legemiddelvisning

Ziprasidon Actavis - 40 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ziprasidon Actavis
Virkestoff: Ziprasidonhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AE04
Varenummer: 150005

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 08-6116
MT-dato: 15.09.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 846.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 1115.10
Trinnpris: 478.60
Refusjonspris: 478.60