Legemiddelvisning

Nivestim - 12 mill IE/0.2 ml

Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nivestim
Virkestoff: Filgrastim
Legemiddelform: Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 12 mill IE/0.2 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 5x0.2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AA02
Varenummer: 100581

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/10/631/002
MT-dato: 08.06.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1145.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 1503.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -