Legemiddelvisning

Cuprior - 150 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cuprior
Virkestoff: Trientintetrahydroklorid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 72 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A16AX12
Varenummer: 404874

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orphalan
MT-nummer: EU/1/17/1199/001
MT-dato: 05.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 33288.65
Maksimal utsalgspris for apotek: 42479.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -