Legemiddelvisning

Votrient - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Votrient
Virkestoff: Pazopanibhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg
Pakning: Boks 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XE11
Varenummer: 093072

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/10/628/002
MT-dato: 14.06.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 20558.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 26248.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -