Legemiddelvisning

Lyxumia - 10 mikrog

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lyxumia
Virkestoff: Liksisenatid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mikrog
Pakning: Ferdigfylt penn 1x14 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BJ03
Varenummer: 474252

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.05.2013
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Sanofi-Aventis - Paris
MT-nummer: EU/1/12/811/001
MT-dato: 01.02.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 309.54
Maksimal utsalgspris for apotek: 432.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 432.80