Legemiddelvisning

Norditropin NordiFlex - 10 mg/1.5 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Norditropin NordiFlex
Virkestoff: Somatropin
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 10 mg/1.5 ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 15.01.2012
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Novo Nordisk A/S (2)
MT-nummer: 03-2158
MT-dato: 24.06.2004
MT avregistrert dato: 01.08.2020