Legemiddelvisning

Zinplava - 25 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zinplava
Virkestoff: Bezlotoksumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 40 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J06BB21
Varenummer: 037941
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: EU/1/16/1156/001
MT-dato: 18.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 27387.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 35126.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -