Legemiddelvisning

Eraquell vet - 18.7 mg/ g

Oralpasta

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Eraquell vet
Virkestoff: Ivermektin
Legemiddelform: Oralpasta
Styrke: 18.7 mg/ g
Pakning: Doseringssprøyte 7.49 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP54AA01
Varenummer: 004959

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: VIRBAC
MT-nummer: 2000-04936
MT-dato: 14.02.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -