Legemiddelvisning

Janumet - 50 mg / 850 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Janumet
Virkestoff: Sitagliptinfosfatmonohydrat / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 850 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD07
Varenummer: 143609

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.12.2008
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/08/455/003
MT-dato: 16.07.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 185.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 272.90
Trinnpris: 201.80
Refusjonspris: 201.80